INACCÉS. Constructora

La societat es va constituir el 1998, està especialitzada en obres d’ancoratge i treballs verticals necessaris en un país d’alta muntanya com és Andorra.

Les seves intervencions es desenvolupen en condicions d’extrema dificultat tècnica i requereixen la precisió i coordinació d’equips professionals altament qualificats.

Els treballs més habituals són l’estabilització de blocs rocosos, esllavissades, allaus, talussos, amb la finalitat de protegir zones habitades, transitades o de serveis. També realitza obres subterrànies de consolidació de terrenys i obra civil d’alta muntanya.

INACCÉS disposa de les certificacions ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 acreditades per ICDQ.

Més informació, actualitat i projectes